اعتصاب روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-07:32 ب.ظ

بنام خدای بخشنده و مهربان

با عرض سلام  خدمت ریس جمهوری اسلامی ایران  آقای حسن روحانی

درخواست رسیدگی مجوز سایت درد نیوز و اعتصاب  روزنامه نگار ( اعتراض ) مدیر سایت درد نیوز و اولین وبلاگ نویس ایرانی و نویسنده و محقق و شاعر و مستند سازو فعال حقوق بشر ومحیط زیست

موضوع : (مجوز سایت درد نیوز  من dardnews.ir بدهید )اعتصاب می كنم از رو زنامه نگاری و وبلاگ نویسی و سایت خبری و مستند سازی تا زمانیكه به درخواست احقاق من رسید گی شود  ..اگر رسیدگی نشود از كشور مهاجرت خواهم  كرد (اا دارستانی روزنامه نگار و اولین وبلاگ نویس ایرانی و سایت درد نیوز درایران تاسیس 1379 و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق ( 5 كتاب مجوز و چاپ شده است )

همانندعهد  پهلوی چون  معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نمی خواهدد مجوز بدهد بنا بدستور سازمان نانوشته  یكبار  رد درخواست مجوز درد نیوز را بعلت واهی رد می كند رفع نقض من در آوردی  را حل كردم  و باری دیگر  اعلام شد بارها تهران رفتم تلفنی جواب نمی دهند  گفتند فتوكپی رنگی نیست در سایت  و  فتوكپی  و تمام دستورات ایشان را عمل كردم  .... و یك كارت ملی رنگی در ژرونده سایت گذشتم  .... با كما تعجب  باز  پرونده مرا رد كردند  كارشناس  خانم عظیمی  دیگر چون  بهانه ای قاجاری  و پهلوی نداشتند بر پرونده بگذارنند   بعداز ماهها پی گیریی گفتند   چون مشخصات را باید دوباره ثبت می كردی  گفتم در سایت ننوشتید  و بمن گفتید  فقط  كپی كارت ملی را بگذارم كافیه   خلاصه  با اینكه در رد  پرونده خودشان دلیل ندارنند  قیچی و پارچه دست ایشان است   ...  دیگر تعارف دارنند  نمی خواهند همانند  پرونده هفته نامه بمن اعلام كنند  بعلل و دستور وزارت خانه و سازمان نا نوشته نمی توانیم  مجوز بدهیم  اگر  مجوز نمی خواهید بمن بدیهد بنا بدستور  رك  نامه رسمی كتبی بدهید  بدستور سازمان نا نوشته  به شما مجوز نمی دهیم  همانند  پرونده هفته نامه آبادگران شمال در سال 1390  چرا بدروغ  مارك می گذرید ....  من كه پرونده ام تكمیل است  شما مقصر هستید  لطفا بمن كتبا ابلاغ كنید بنا بدستور سازمان نا نوشته  شما صلاحیت ندارید   من وقتی  فتو كپی كارت ملی  ام از روی اصل اسكن شده   واقعا خجالت نمی كشید   می نویسید  كپی كارت ملی رنگی نیست  فردا  جواب  خدا را چه می خواهید بدهید   فقط بروید پرونده مرا نگاه كنید می فهیمد   پرونده من بنا بدستور سازمان نانوشته  رد شده نه كارت ملی  آنهم كه دروغ است ...  بمن كارشناس  گفت از صفر  درخواست بده رفتم  در سایت سامانه وزارت ارشاد  ثبت نام دوباره كنم   اعلام شد  شماره ملی تكراری است به پشتبانی  مراجعه شود   ...  شماره پشتبانی نیست  وقتی به معاونت مطبوعاتی زنگ می زنی  كسی گوشی اداره را بر نمی دارد  و مراجعه حضوری می كنی  كسی تحویلت نمی گیرد  ...   فقط  می گوییم مرد باشید  مستقیم بگویید بنا به دستور سازمان نانوشته  نمی توانید  مجوز سایت دردنیوز مرا از 1379 فعالیت می كند بدهید ( دهها بار فیلتر كردید ) من  همین نامه بدهید  صلاحیت ندارم كافی است .

تمام كتابهایم  و11آثارم تحقیق و شعرم و كارت خبر نگاری و فیلم هایم  را آتش زدم بعنوان اعتراض تا احقاق حقم  و بعنوان اعتراض فعالیت روز نامه نگاری و سایت و وبلاگ نویسی و مستند سازی و نویسندگی و تحقیق و شاعری  را تعطیل نمودم ( یعنی اعتصاب مدنی نمودم )

این اولین و آخرین نامه  من به مسئولان نظام در خصوص احقاق حق خواهم بود  و تا وقتی كه احقاق حق و رسیدگی نشود به عنوان یك روز نامه نگار  و وبلاگ نویس  و فعال حقوق بشر ومحیط زیست  و اولین مدیران مسئول و موسسان سایت خبری  و تحلیل در ایران بعنوان اعتراض  و اعتصاب كاری  رسما  از كار زوزنامه نگاری مكتوب بعداز 19 سال  و وبلاگ نویسی و سایت خبری بعداز  16 سال  دست می كشم  و رسما  بعنوان اعتراض  به كار  دولت جمهوری اسلامی ایران اعتصاب كاری می كنم  رسما فعالیت  روز نامه نگاری  و وبلاگ نویسی  و سایت خبری ملی واستانی و  شهرستانی  و همچنین نویسندگی و تحقیق و مستند سازی را تعطلیل می كنم  تا صدور مجوز  سایت  درد نیوز dardnews.ir     ( اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیل و حقوق بشری و محیط زیستی در ایران ) رسما از امروز  اعتصاب كاری می كنم و تمام كتباهایم 5 تا سالها قبل مجوز گرفتند و شش كتابم (یعنی كلا  یازده كتابم )كه اتمام كرده بودم حاصل سالها زحمت بود كه یكی مجموعه حكایتها و اشعار اسماعیل بابا بود با كارت خبر نگاری و خودكار كارم آتش زدم و در سایت گذشتم و رسما اعتصاب كاری می كنم .

درخواست از ریس جمهور دارم  با توجه به اینكه سازمان نانوشته ای پشت پرده با پرنده سازی تاكنون زندگی ام را مختل كردند  هم در كار  فرهنگی و سیاسی و اقتصادو حتی جلوی  صدور حكم شهادت پدر جانباز 65درصد بسیجی من گرفتند . (1359 تا1362 بسیج رزمنده دواطلب در جبهه بود و جانباز كار افتاده شده بود و سال 1388 برز اثر جانبازی در بیمارستان بعداز سالها وفات یافت ) تاكنون میلیاردها تومان ضرر مالی   و معنوی و روحی زدند ... حالا بگذارم دهها بار شكنجه و زندانی و محاكمه بخاطر اجرای عدالت در  قوه قضاییه  چون بدون سند و مدرك و پرنده سازی مرا دادگاهی می كردند بارها تبریه شدم هیچ گونه سابقه سو سیاسی  و اجتماعی ندارم  و گواهی عدم سو پیشنه هم دریافت نمودم و حتی در شورای اسلامی روستای خودم ریس و عضو بودم دوره قبلی  مرا  رد صلاحیت با اینكه تایید را روز آخرگرفتم  مرا پنچ شنبه و جمعه حصر خانگی كردند .... اگر از ظلم وستم واذیت و ازار و شنكجه و.. بنویسم هزار عریصه  جدا می خواهد   من دو درخواست از شما دارم

مشروح درخواست :

1- صدور پروانه روز نامه الكترونیكی درد نیوز(تاسیس 1379) dardnews.ir     ( در سامانه ثبت نام معاونت مطبوعاتی  پرونده ام  موجود است )  سالهاست تشكیل پرونده به بهانه واهی  معاونت مطوبعاتی ( كمیسیون ) بمن مجوز نمی دهد  و این بار هم  با پی گیریی ها از طریق  وزارت ارشاد  قرار شد  من دوبار ه یعنی تابستان 1394 در سایت  سامانه درخواست صدور مجوز سایتها ثبت نام  كنم  در صدور مجوز تسریع شود    ماهها ست باز من در نویتم ودر سایت  وزارت ارشاد   ثبت نام كردم  تمام مدارك را فرستاد م هر بار شكایت و درخواست رسمی  می كنم می گویند درسایت  مشكل دارید  این بار هم  دیگر  دیدند دیگر  نمی توانند اشكال تراشی كنند  دیدم در سایت  در قسمت ثبت نام  من نوشتند  كارت ملی تایید نشده است

 واقعا جای سوال است كارت ملی   من حتی رفتم به اداره ثبت گفت كارت ملی شما اشكال ندارد دوباره   كارت ملی را اسكن  كردم  هنوز خبری نیست  و تلفنی كه در سایت زدند  جوابگو نیست   (اولین روز نامه الكترونیكی  خبری و تحلیلی و حقوق بشر و محیط زیست در ایران تاسیس 1379) زمانیكه قانون فضای مجازی  و پروانه فعالیت سایتها صادر نشده بود  من درد نیوز و سایتها آستارا نیوز و گیلان من و ایران نیوز را داشتم و همه این سایت ها می شناسند.. خلاصه سازمان نانوشته ای  در خصو ص صدور مجوز درد نیوز  من كارشكنی می كند و دیگر  كارهایم با اینكه گواهی عدم سو. پیشنه هم دارم  در خواست هفته نامه آبادگران شمال  نمودم  (پرونده ام موجود است )  سال 1390   كمیسیون  صدور پروانه در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد كتبا بمن ابلاغ نمود بعلت عدم صلاحیت ( امینتی ) به شما مجوز داده نمی شود پی گیرییها بارها نمودم نتیجه نگرفتم  ....  و سایت درد نیوز نیز بارها پی گیریی نمودم بار اول در كمیسیون دیگر بهانه نداشتند  بعلت صلاحیت  علمی كتبا بمن ابلاغ نمودند مجوز ندادند  كه بعداز پی گیریی طبق  مقرارات وزارت ارشاد  كتابهای و سوابق روز نامه نگاری من در ارزشیابی  وزارت ارشاد (مسولش آقای عظیمی  بود ) كتبا ارزشیبابی وزارت ارشاد   بخاطر كتاب و سابقه روز نامه نگاری  برایم برابر معادل نامه دادند ...... از تابستان 1394 پرونده ام  ثبت نام كردم  هر روز یك بهانه  و آخرین بهانه  در سایت ثبت نامی  كارت ملی بود ... كه حل شد .....   اولا  من  فعالیت وبلاگ نویسی و سایت خبری ام از قبل از قانون صدورپروانه بود  و سالها قبل از قانون فضای مجازی من فعالیت داشتم و دارم  دوما من الان مدرك تحصیلی ام حل گردیده  و چرا هربار مشكل تراشی می كنند  چرا  من كه 16 سال است روز نامه الكترونیكی در د نیوز  را دارم مجوز من نمی دهند .... و چرا جوابگو كسی نیست .. چرا امنیت شغلی  نیست همین  انتخابات یكی از سایت های  خبری من بنام آستارالی كه برای آستارا بود  astarali.ir    بدون تخلف و اخطار فیلتر كردند و كسی جوابگو نیست در شهرستان هشتاد هزار نفری سایت آستارالی بالای 40 هزار بازدید داشت .... درخواست رسیدگی و صدور  پروانه روزنامه الكترونیكی دردنیوز را دارم  تا مجوز داده نشود  من بخاطر نداشتن  امنیت شغلی و ظلم وستم بمن و خانواده ام   اعتصاب می كنم  رسما دست از روزنامه نگاری مكتوب و مجازی بر می دارم و تمام كتابهایم 5 تا مجوز سالها قبل گرفتند و شش  كتابم  به اضافه مجموعه اشعار رو حكایتها و شعر های اسماعیل بابا  با كارت خبر نگاری و خودكارم را آتش زدم و فیلمش را درسایت گذشتم و دست از كار كشیدم  و رسما اعتصاب  می كنم  و اگر وزارت ارشاد جوابگو نباشد  من از كشور مهاجرت خواهم كرد

دیگر بلا ها  و پرونده سازی و كارشكنی سازمان  نا نوشته  كه درزندگی ام را مختل كرده نیاز شد برایتان می نوشتم دارم خاطرات من با سازمان نانوشته را می نویسم ....اخراج از هیات امنا مسجد تا محكمه بدون سند ومدرك و ربودن و حصر خانگی غیر قانونی و شكنجه و نابودی كار اقتصادیم سه مورد … به كار كه 19 سال است مشغول بودم  بدون حكم دادگاه سازمان نانوشته مانع شده است .... چون وبلاگ نویس و سایت نگار و نویسنده و شاعر آزاداندیش  و فعال حقوق بشر و محیط زیست هستم و حتی تاكنون دوبار برای تاسیس  جمعیت مدافعان حقوق بشر      و جمعیت مدافعان محیط زیست تشكیل پرونده  و تكمیل هر دو پرونده  مجوز داده نشد .... و حتی جلوی وام بمن گرفتند و ...

با افتخار اعلام می‌کنم آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است..هیچ کس از سانسور سود نمی‌برد و سانسورچی‌ها باید بدانند دل مردم همیشه با حقیقت است.. دكتر محمد علی هالو

سایتهای كه از سال 1379  من تاسیس كردم و مدیر مسولش هستم تاكنون فعالیت دارم و بگذاریم كه تاكنون چندبار حماه سایبری بدون مدرك وسند فیلتر شدند  وآستارالی یكماه اتس فیلتر است كسی جوابگو نیست  و همه جهان مرا به اسم دكتر محمد علی هالو ( اسماعیل اسدی دارستانی  )فعال حقوق بشر و میحط زیست می شناسند ...    (  قبلا ایرن نیوز یك بود كه بسرقت رفت (irannews3.ir) و    astarali.ir  آستارالی ششم اسفند 94 توسط گروه فشار فیلترشد      astara1.ir

Astaranews1.ir  ---staranews.com    -gilanman.ir/       dardnews.ir

اسماعیل اسدی دارستانی    روز نامه نگار (19سال سابقه)   و اولین وبلاگ نویس و سایت خبری و حقوق بشر و محیط زیست (16سال  از سال 1379) و فعال حقوق بشر و محیط زیست و نویسنده و محقق 5 كتاب  و شاعر و درجه داربازنشسته ارتش و فرزند و برادر جانباز   و درجه دار بازنشسته نیروهای مسلح    09119812795

 


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

اخبار گیلان

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-07:31 ب.ظ

بهره مندی واحدهای صنعتی کوچک ومتوسط از حمایت های جدید بانکی ومالیاتی

رشت- ایرنا- نماینده ویژه استاندار در اجرای قانون رفع موانع تولید و معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری گیلان از بهره مندی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط از حمایت های جدید بانکی، مالیاتی و تأمین اجتماعی خبر داد.

افکار سنجی و میزان رضایت مردم ازمهمترین مولفه های موفقیت سازمان هاست

معاون استاندار گیلان:

افکار سنجی و میزان رضایت مردم ازمهمترین مولفه های موفقیت سازمان هاست

رشت- ایرنا- معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت بروز شدن روابط عمومی ها گفت: افکار سنجی مداوم و بررسی میزان رضایت مندی مردم از مهمترین مؤلفه‌های موفقیت‌ هر سازمانی است.

هوای گیلان از روز جمعه بارانی است

هوای گیلان از روز جمعه بارانی است

رشت - ایرنا- اداره کل هواشناسی گیلان برای این استان در روزهای جمعه تا یکشنبه کاهش نسبی دما بین هفت تا 12 درجه و بارندگی پیش بینی کرد.

دو هزار کیلوگرم مرغ فاسد در آستارا معدوم شد

دو هزار کیلوگرم مرغ فاسد در آستارا معدوم شد

آستارا- ایرنا- رئیس شبکه دامپزشکی آستارا از معدوم شدن دو هزار کیلوگرم مرغ منجمد فاسد و تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

نوجوان آستارایی مکعب روبیک را در کمتر از  21 ثانیه حل کرد

نوجوان آستارایی مکعب روبیک را در کمتر از 21 ثانیه حل کرد

آستارا- ایرنا- رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان آستارا گفت: مهدی رضایی نوجوان آستارایی توانست مکعب روبیک را در مدت زمان 20 ثانیه و 77 صدم ثانیه حل کند.

حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی از نوآوران

حمایت سازمان منطقه آزاد انزلی از نوآوران

انزلی- ایرنا- عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی بر حمایت جدی این سازمان از نوآوران و افراد دارای ایده تاکید کرد.

جشن پیشگامان عرصه سلامت در گیلان برگزار شد

جشن پیشگامان عرصه سلامت در گیلان برگزار شد

رشت - ایرنا - جشن پیشگامان عرصه سلامت ویژه دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان گیلان، امروز (چهارشنبه) در رشت برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: روابط عمومی آمیزه ای از علم و هنر باشد

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گیلان: روابط عمومی آمیزه ای از علم و هنر باشد

رشت - ایرنا - مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گیلان گفت: روابط عمومی هر دستگاه اجرایی می بایست آمیزه ای از علم، فن و هنر باشد چراکه طراح عقلانی یک ارتباط است.

نمایشگاه استانی جابربن حیان در گیلان گشایش یافت

نمایشگاه استانی جابربن حیان در گیلان گشایش یافت

رشت - ایرنا - ششمین نمایشگاه استانی جشنواره جابربن حیان ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی استان گیلان امروز (چهارشنبه) در سالن ورزشی شهدای دانش آموزی در رشت گشایش یافت.

ادای احترام به سردارجنگل با آغاز برنامه های هفته میراث فرهنگی در گیلان

ادای احترام به سردارجنگل با آغاز برنامه های هفته میراث فرهنگی در گیلان

رشت - ایرنا - برنامه های هفته میراث فرهنگی استان گیلان با ادای احترام مدیران میراث فرهنگی و فعالان حوزه گردشگری و صنایع دستی به سردارجنگل آغاز شد.

امام جمعه آستارا: دوران جوانی بهترین فرصت برای خداجویی است

امام جمعه آستارا: دوران جوانی بهترین فرصت برای خداجویی است

آستارا - ایرنا - امام جمعه شهرستان آستارا گفت: دوران جوانی، فرصتی برای خداجویی است به همین خاطر جوانان باید با بصیرت در دین به سمت سعادت بروند.

رویکرد دولت در مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی کردن آن است

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان:

رویکرد دولت در مبارزه با مواد مخدر، اجتماعی کردن آن است

رشت - ایرنا - دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان، رویکرد دولت تدبیر و امید را اجتماعی کردن امر مبارزه و مشارکت همه آحاد جامعه برای پیشگیری از اعتیاد عنوان کرد.

خوزستان و آذربایجان سه تیم، گیلان هیچی!

خوزستان و آذربایجان سه تیم، گیلان هیچی!

روزنامه خزر چاپ استان گیلان در شماره چهارشنبه بیست و نهم اردیبهشت ماه، مطلبی در قسمت یادداشت روز با عنوان خوزستان و آذربایجان سه تیم، گیلان هیچی به قلم سیاوش باقری در ارتباط با سقوط تنها نماینده فوتبال گیلان و شمال ایران در لیگ برتر منتشر کرده است.

جوانان جمعیت هلال احمر آستارا روز جوان را گرامی داشتند

جوانان جمعیت هلال احمر آستارا روز جوان را گرامی داشتند

آستارا- ایرنا- جمعی از جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا با برپایی اردوی فرهنگی و ورزشی سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را گرامی داشتند.

مرکزتفریحات دریایی منطقه آزادانزلی از ابتدای خرداد پذیرای گردشگران

مرکزتفریحات دریایی منطقه آزادانزلی از ابتدای خرداد پذیرای گردشگران

انزلی- ایرنا- مرکز تفریحات دریایی منطقه آزاد انزلی از اول خرداد آماده ارائه خدمات به گردشگران است.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

آستارا نیوز

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-07:31 ب.ظ

دو هزار کیلوگرم مرغ فاسد در آستارا معدوم شد

آستارا- ایرنا- رئیس شبکه دامپزشکی آستارا از معدوم شدن دو هزار کیلوگرم مرغ منجمد فاسد و تاریخ گذشته در این شهرستان خبر داد.

16:51 - 1395/02/29
نوجوان آستارایی مکعب روبیک را در کمتر از  21 ثانیه حل کرد

نوجوان آستارایی مکعب روبیک را در کمتر از 21 ثانیه حل کرد

آستارا- ایرنا- رئیس هیات ورزش های همگانی شهرستان آستارا گفت: مهدی رضایی نوجوان آستارایی توانست مکعب روبیک را در مدت زمان 20 ثانیه و 77 صدم ثانیه حل کند.

16:46 - 1395/02/29
امام جمعه آستارا: دوران جوانی بهترین فرصت برای خداجویی است

امام جمعه آستارا: دوران جوانی بهترین فرصت برای خداجویی است

آستارا - ایرنا - امام جمعه شهرستان آستارا گفت: دوران جوانی، فرصتی برای خداجویی است به همین خاطر جوانان باید با بصیرت در دین به سمت سعادت بروند.

13:29 - 1395/02/29
جوانان جمعیت هلال احمر آستارا روز جوان را گرامی داشتند

جوانان جمعیت هلال احمر آستارا روز جوان را گرامی داشتند

آستارا- ایرنا- جمعی از جوانان جمعیت هلال احمر شهرستان آستارا با برپایی اردوی فرهنگی و ورزشی سالروز ولادت حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان را گرامی داشتند.

12:3 - 1395/02/29
موزه تخصصی مدرسه حکیم نظامی آستارا آماده بهره برداری است

موزه تخصصی مدرسه حکیم نظامی آستارا آماده بهره برداری است

آستارا - ایرنا - رئیس اداره میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری شهرستان آستارا گفت: مرمت بنای مدرسه حکیم نظامی آستارا برای تبدیل به موزه تخصصی در حوزه فرهنگی شهرستان آستارا خاتمه یافته و هم اینک موزه تخصصی این مدرسه آماده بهره برداری است.

10:10 - 1395/02/29
لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان تاکید کرد؛

لزوم استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر

تالش، آستارا - ایرنا - دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت های اجتماعی برای مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد.

8:16 - 1395/02/29
برگزاری دوره آموزش تخصصی آداب مدح و تعزیت در آستارا

برگزاری دوره آموزش تخصصی آداب مدح و تعزیت در آستارا

آستارا- ایرنا- دوره آموزش تخصصی آداب و اخلاق مدح و تعزیت با حضور مداحان فعال آستارا در محل سالن اجتماعات این شهرستان برگزار شد.

22:9 - 1395/02/28
رباعی خوانی نوجوانان آستارا در روز بزرگداشت خیام

رباعی خوانی نوجوانان آستارا در روز بزرگداشت خیام

آستارا- ایرنا- جمعی از دانش آموزان نوجوان آستارا با حضور در مرکز شماره دو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان این شهرستان به قرائت رباعیات خیام نیشابوری در روز بزرگداشت این شاعر بزرگ ایرانی پرداختند.

16:58 - 1395/02/28
سوار کار آستارایی مقام دوم کورس بهاره گیلان را کسب کرد

سوار کار آستارایی مقام دوم کورس بهاره گیلان را کسب کرد

آستارا- ایرنا- سوارکار آستارایی با شرکت در مسابقات سوارکاری کورس بهاره گیلان مقام دوم استان را کسب کرد.

16:51 - 1395/02/28
ویزیت رایگان جوانان آستارایی در هفته ملی جمعیت

ویزیت رایگان جوانان آستارایی در هفته ملی جمعیت

آستارا- ایرنا- مدیر شبکه بهداشت و درمان آستارا از ویزیت رایگان جوانان این شهرستان در سطح مراکز درمانی به مناسبت هفته ملی جمعیت خبر داد.

13:42 - 1395/02/28
تاکسی های درون شهری آستارا در برخی از ساعات به دنبال مسافر دربستی هستند

تاکسی های درون شهری آستارا در برخی از ساعات به دنبال مسافر دربستی هستند

آستارا- ایرنا- تاکسی های درون شهری آستارا در برخی از ساعات به خصوص پس از غروب آفتاب به دنبال مسافر دربستی هستند و این امر مورد گلایه شهروندان قرار گرفته است.

11:21 - 1395/02/28
نشست کتابخوان در آستارا برگزار شد

نشست کتابخوان در آستارا برگزار شد

آستارا - ایرنا - نشست کتابخوان با حضور اعضای فعال کتابخانه های آستارا در محل کتابخانه عمومی پیامبر اعظم (ص) این شهرستان برگزار شد.

16:58 - 1395/02/27
ضرب و جرح، توهین و سرقت در صدر پرونده های قضایی آستارا قرار دارد

ضرب و جرح، توهین و سرقت در صدر پرونده های قضایی آستارا قرار دارد

آستارا - ایرنا - دادستان عمومی و انقلاب آستارا گفت: میزان آمار جرایم ضرب و جرح عمدی، توهین، تهدید و سرقت در این شهرستان در سال گذشته بیشتر از سایر جرایم بوده است.

15:13 - 1395/02/27
معاون دادگستری گیلان: تعرض به حریم دریا زیاد شده است

معاون دادگستری گیلان: تعرض به حریم دریا زیاد شده است

آستارا - ایرنا - معاون قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان گیلان گفت: تعرض به حریم دریا در شهرستان های آستارا ، بندر انزلی ، لنگرود ، رودسر و رشت زیاد شده است.

14:13 - 1395/02/27
معاون دادگستری گیلان: تصرف جدیدی در منطقه گردشگری حیران صورت نگرفته است

معاون دادگستری گیلان: تصرف جدیدی در منطقه گردشگری حیران صورت نگرفته است

آستارا - ایرنا - معاون قضایی ، اجتماعی و پیشگیری از جرم دادگستری استان گیلان گفت: تصرف و تعرض جدیدی در منطقه گردشگری حیران شهرستان آستارا انجام نشده و دستگاه قضا در کنار دیگر دستگاه های متولی نسبت به این قضیه آگاه هستند.

13:12 - 1395/02/27
استقلال ، آزادی و عزت امروز ما مرهون رهبری امام راحل  است

فرماندار تالش :

استقلال ، آزادی و عزت امروز ما مرهون رهبری امام راحل است

آستارا - ایرنا - فرماندار تالش گفت : استقلال ، آزادی و عزت امروز ما مرهون رهبری امام راحل است.

10:37 - 1395/02/27
بازدید مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از مدارس عشایری تالش

بازدید مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از مدارس عشایری تالش

تالش، آستارا - ایرنا - مدیرکل آموزش و پرورش گیلان از مدارس عشایری و مناطق سخت گذر شهرستان تالش در غرب استان بازدید کرد.

10:28 - 1395/02/27
نمایش طنز آئینه زار در آستارا به روی صحنه رفت

نمایش طنز آئینه زار در آستارا به روی صحنه رفت

آستارا- ایرنا- نمایش طنز آئینه زار به میمنت جشن های باشکوه ماه شعبان در محل سالن سینما دریا در شهرستان آستارا به روی صحنه رفت.

10:7 - 1395/02/27
صعود کوهنوردان آستارایی به ارتفاعات سوهای اردبیل

صعود کوهنوردان آستارایی به ارتفاعات سوهای اردبیل

آستارا- ایرنا- کوهنوردان باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین شهرستان آستارا در هوایی بهاری و آفتابی موفق شدند به ارتفاعات سوها در استان اردبیل صعود کنند.

16:31 - 1395/02/26
کاروان اهل سنت آستارا رهسپار حرم حضرت معصومه (س) شدند

کاروان اهل سنت آستارا رهسپار حرم حضرت معصومه (س) شدند

آستارا - ایرنا - جمعی از زنان و مردان بسیجی اهل سنت شهرستان آستارا در آستانه سالروز ولادت حضرت ولیعصر (عج) رهسپار حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران شدند.

14:59 - 1395/02/26
برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مهدویت در آستارا

برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مهدویت در آستارا

آستارا - ایرنا - سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان آستارا از برگزاری گفتمان های دینی با موضوع مهدویت در آستانه فرا رسیدن نیمه شعبان در سطح مساجد و کانون های فرهنگی و هنری خبر داد.

12:47 - 1395/02/26
تجهیزات لایروبی در بندر آستارا مستقر می شود

تجهیزات لایروبی در بندر آستارا مستقر می شود

آستارا- ایرنا- سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان از استقرار تجهیزات لایروبی در بندر آستارا طی روزهای آینده خبر داد.

11:54 - 1395/02/26
شب شعر بزرگ فردوسی در آستارا برگزار شد

شب شعر بزرگ فردوسی در آستارا برگزار شد

آستارا- ایرنا- شب شعر بزرگ فردوسی به مناسبت روز بزرگداشت این شاعر والاقدر در محل سینما دریای آستارا برگزار شد.

10:19 - 1395/02/26
تیم فوتسال گالری آرمین آستارا برابر هیات فوتبال ماکو متوقف شد

تیم فوتسال گالری آرمین آستارا برابر هیات فوتبال ماکو متوقف شد

آستارا- ایرنا- تیم فوتسال گالری آرمین بندر آستارا در سومین دیدار خانگی خود از سری مسابقات لیگ دسته دوم فوتسال کشور برابر تیم هیات فوتبال ماکو به نتیجه مساوی دو بر دو رضایت داد.

23:12 - 1395/02/25
ورزشکاران ارتفاعات حیران آستارا تا فندقلوی نمین را کوهپیمایی کردند

ورزشکاران ارتفاعات حیران آستارا تا فندقلوی نمین را کوهپیمایی کردند

آستارا- ایرنا- ورزشکاران آستارایی ارتفاعات حیران این شهرستان تا فندقلوی نمین در استان اردبیل را در قالب برنامه ای با عنوان گلگشت کوهپیمایی کردند.

23:10 - 1395/02/25
مسابقات ملی مهارت با شرکت 183 نفر در آستارا برگزار شد

مسابقات ملی مهارت با شرکت 183 نفر در آستارا برگزار شد

آستارا - ایرنا - رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهید اشجعی شهرستان آستارا از برگزار شدن هفدهمین دوره مسابقات ملی مهارت با شرکت 183 نفر در این مرکز خبر داد.

17:52 - 1395/02/25
امام جمعه آستارا از مناسب نبودن کیفیت آب شرب برخی از روستاها انتقاد کرد

امام جمعه آستارا از مناسب نبودن کیفیت آب شرب برخی از روستاها انتقاد کرد

آستارا- ایرنا- امام جمعه آستارا گفت: آب شرب برخی از روستاهای شهرستان از کیفیت لازم برخوردار نیست و این امر بارها مورد اعتراض و گلایه روستائیان قرار گرفته است.

17:0 - 1395/02/25
طرح ملی آبرسانی آستارا نیازمند یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار است

طرح ملی آبرسانی آستارا نیازمند یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار است

آستارا - ایرنا - مدیر آب و فاضلاب شهری آستارا گفت: اتمام طرح ملی آبرسانی شهرستان آستارا به عنوان یکی از طرح های بزرگ این حوزه در غرب استان گیلان، نیازمند یک هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار است.

16:15 - 1395/02/25
مراحل صدور سند و اجرای طرحهای هادی در روستاها سرعت پیدا می کند

مراحل صدور سند و اجرای طرحهای هادی در روستاها سرعت پیدا می کند

آستارا- ایرنا- معاون عمرانی و روستایی بنیاد مسکن کشور گفت : مراحل صدور سند و اجرای طرحهای هادی در روستاها سرعت پیدا می کند.

10:48 - 1395/02/25
نقالی شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا شد

نقالی شاهنامه فردوسی در آستارا اجرا شد

آستارا- ایرنا- نقالی شاهنامه فردوسی با استقبال جمع کثیری از جامعه فرهنگی آستارا در محل سالن اجتماعات اداره تبلیغات اسلامی این شهرستان برگزار شد.

9:55 - 1395/02/25داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

تالش نیوز

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-07:31 ب.ظ

دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان :

سیاست اصلی دولت اجتماعی کردن مبارزه با پدیده شوم مواد مخدر است

صبح روز دوشنبه دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه مواد مخدر تالشدر محل مر کز بازپروری و کاردرمانی معتادین حویق برگزار شد.

بازدید سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان از پایگاه های مستقر در تالش

بازدید سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان از پایگاه های مستقر در تالش

سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگی گیلان از پایگاه های مستقر در نقاط مختلف شهرستان تالش بازدید کرد.

چوکای تالش به صدر جدول برگشت
هفته پانزدهم لیگ دسته فوتبال کشور :

چوکای تالش به صدر جدول برگشت

تیم چوکای تالش در هفته پانزدهم لیگ سه کشور گروه عصر امروز میزبان تیم شهرداری رودسر بود، توانست با یک بازی حساب شده سه امتیاز ارزشمند این بازی را کسب کند.

آیا روستای شیرآباد تالش در حسرت نعمت گاز خواهد ماند ؟+ اصلاحیه

آیا روستای شیرآباد تالش در حسرت نعمت گاز خواهد ماند ؟+ اصلاحیه

نبود اعتبارات عمرانی گازدارنشدن منطقه شیراباد که زادگاه مرحوم ایت اله عرفانی ( اولین نماینده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی ) و سردارشهیدمعززی و ۲۱ شهید گرانقدر می باشد . موجب مشکلات بسیاری برای اهالی شده است .

پدر شهید آصفی آسوده خاطر به لقاء‌الله پیوست
پس از اهدای زمین برای مدرسه :

پدر شهید آصفی آسوده خاطر به لقاء‌الله پیوست

غلامحسین آصفی پدر شهید معلم اقبال آصفی جان به جان افرین تسلیم کرد و به فرزند شهیدش پیوست

کارگران چوکا دوباره دست به اعتصاب زدند
برای سومین بار درسال جاری:

کارگران چوکا دوباره دست به اعتصاب زدند

کارگران کارخانه چوکا به خاطر روشن شدن وضعیت قردادها و پرداخت معوقات و پاسخگویی مسئوالان به بی احترامی و توهین یه قشر کارگر برای سومین بار در سال جاری در این کارخانه دست به اعتصاب و تجمع زدند .

دیدار امام جمعه اسالم با مدیران استانی
در راستای رشد و پیشرفت بخش اسالم :

دیدار امام جمعه اسالم با مدیران استانی

امام جمعه اسالم در یک روز کاری با شش نفر از مدیرکل های استان دیدار کرد.

برگزاری جشنواره نان و شیرینی محلی در رضوانشهر

برگزاری جشنواره نان و شیرینی محلی در رضوانشهر

سرپرست میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری رضوانشهر از برگزاری جشنواره نان و شیرینی محلی در هفته میراث فرهنگی خبر داد. 

کاشت نهال در چاله های وسط خیابان اصلی
به نشانه اعتراض به چاله های وسط جاده :

کاشت نهال در چاله های وسط خیابان اصلی

بازاریان ییلاق اسبونی اسالم تالش به نشانه اعتراض به چاله های وسط جاده اسالم به خلخال در وسط خیابان نهال کاشتند تا به این صورت اعتراض خود را به مسئولان ذیربط نشان دهند .

اعزام کاروان ۴۵۰ نفری از تالش به مرقد امام خمینی(ره)
جانشین فرمانده سپاه تالش خبر داد :

اعزام کاروان ۴۵۰ نفری از تالش به مرقد امام خمینی(ره)

جلسه ستاد بزرگداشت رحلت امام خمینی (ره ) و یوم الله سوم خرداد با حضور فرماندار تالش و جانشین فرمانده سپاه و جانشین فرماندهی انتظامی تالش در اتاق جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

ماسال نیوز

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:چهارشنبه 29 اردیبهشت 1395-07:30 ب.ظ

شایعه استعفای وزیربهداشت تکذیب شد

سخنگوی وزارت بهداشت، شایعه استعفای وزیر بهداشت را از اساس کذب خواند.

زنجانی

«بابک زنجانی» در انفرادی است

رییس سازمان زندان ها توضیحاتی را درباره بابک زنجانی و نسرین ستوده و شعار امسال سازمان زندان ها ارایه داد.

تصاویر طرح آموزش موتورسواران و عابران پیاده (3)
رییس اداره‌ی پایانه های شهرستان خبر داد؛

توزیع ۲۰۰ کلاه ایمنی و بسته های ترافیکی در ۱۰ روستای ماسال و شاندرمن

طرح آموزش موتور سواران و عابرین پیاده عصر امروز در روستای وشمه سرای ماسال با حضور مسولان شهرستان برگزار شد.

تصاویر جشن میلاد حضرت علی اکبر جمعیت هلال احمر ماسال (2)

تصاویر جشن روز ملی جوان در جمعیت هلال احمر ماسال

جشن روز ملی جوان و روز میلاد علی اکبر (ع) در جمعیت هلال احمر ماسال برگزار شد.

محسنی اژه ای
اژه‌ای در جمع خبرنگاران:

مطابق قانون با فائزه هاشمی برخورد می‌شود/دیدار فائزه با اعضای بهاییت زشت و قبیح بود

معاون اول قوه قضاییه اعلام کرد: دیدار فائزه هاشمی با اعضای بهاییت زشت و قبیح بود و مطابق قانون با وی برخورد می‌شود.

فارین پالیسی: چرا دختران غربی به داعش می‌پیوندند؟

فارین پالیسی: چرا دختران غربی به داعش می‌پیوندند؟+ تصاویر

فارین پالیسی در مطلبی، نظریه‌های مختلف درباره دلیل پیوستن زنان و دختران غربی به گروه تروریستی داعش را بررسی کرد.

وزارت خارجه

واکنش تهران به روز خونین عراق

وزارت امور خارجه ایران به عملیات های تروریستی دیروز بغداد واکنش نشان داد.

صمد-رضایی
رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماسال خبر داد؛

اختصاص ۲۰۰۰ تن قیر رایگان به راههای روستایی شهرستان ماسال

رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ماسال از اختصاص 2000 تن قیر رایگان جهت عمرانی راههای روستایی شهرستان خبر داد.

زندان
فرمانده‌ی انتظامی ماسال خبر داد؛

قرار میلیاردی برای سارق حرفه ای داخل خودرو در ماسال

سارق حرفه ای داخل خودرو با ۵ فقره سرقت پس از دستگیری، با قرار وثیقه یك میلیاردی در شهرستان ماسال روانه‌ی زندان شد.

جزئیات آزمون ارشد ۹۵ دانشگاه آزاد

رئیس مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی با تشریح جزئیات برگزاری آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۹۵ این دانشگاه گفت: توزیع کارت آزمون از روز دوشنبه ۳ خرداد ماه آغاز می شود.

نشای ۸۵ درصد شالیزارهای ماسال

6هزار و 300 هکتار از شالیزارهای شهرستان ماسال تاکنون نشا شده است.

کشتی نونهالان

عنوان قهرمانی کشتی گیر نونهال ماسالی در مسابقات قهرمانی گیلان + نتایج کامل

رقابت های کشتی آزاد قهرمانی نونهالان استان گیلان ، سه شنبه شب با معرفی نفرات برتر در آستانه اشرفیه به پایان رسید .

ساعت کاری

احتمال کاهش ساعت کاری ادارات

معاون توانیر با تشریح ۳ برنامه مقابله با خاموشی‌های تابستانی، از مذاکره با استانداری‌ها برای کاهش ساعت کاری ادارات در برخی از روزهای تابستان خبر داد.

رهبر انقلاب قاریان
رهبر انقلاب در دیدار قاریان و حافظان برتر قرآن:

آمریکا «طاغوت اعظم» و «شیطان اکبر» است/ امروز مهمترین وظیفه، تبیین و مبارزه برای روشنگری است

رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: دشمن از اسلام مقتدر و شجاع می‌ترسد، از جمهوری اسلامی به این جهت می‌ترسند؛ حمله آنها به جمهوری اسلامی ایران از ترس آنها است.

مالدیو

مالدیو روابط دیپلماتیک با ایران را قطع کرد

وزارت امور خارجه مالدیو با انتشار بیانیه‌ای از تصمیم دولت این کشور برای قطع روابط دیپلماتیک با کشورمان خبر داد.

زمان مرگ چه حسی به انسان ها دست می دهد؟

زمان مرگ چه حسی به انسان ها دست می دهد؟

دانشمندان با انجام بررسی‌های علمی و پزشکی احساس افراد را یک دقیقه قبل از مرگ توصیف کردند.

دکتر مهدی فتحی
به مناسبت اربعین درگذشت دکتر مهدی فتحی؛

مراسم اربعین درگذشت پزشک نمونه‌ی کشوری در ماسال برگزار می شود

مراسم چهلمین روز درگذشت دکتر مهدی فتحی از پزشکان مجرب ماسالی روز پنجشنبه در ماسال برگزار می شود.

از مصاف خبرگان برای صندلی سرخ تا توجیه فیش ها توسط سخنگوی دولت!
تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های 29 اردیبهشت؛

از مصاف خبرگان برای صندلی سرخ تا توجیه فیش ها توسط سخنگوی دولت!

تصاویر صفحه نخست روزنامه‌های سیاسی کشور که صبح امروز در پیشخوان مطبوعات عرضه می‌شود.

از فایل صوتی منشوری تا محروم شدن 2 جلسه ای رحمتی!
نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چهارشنبه 29 اردیبهشت؛

از فایل صوتی منشوری تا محروم شدن ۲ جلسه ای رحمتی!

تصاویر نیم صفحه روزنامه‌های ورزشی چاپ امروز (29 اردیبهشت) به مسائل مختلف ورزشی از جمله فوتبال اختصاص دارد.

تراکتور النصر
یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان آسیا؛ النصر 4 - تراکتورسازی 1

کار ژنرال در تبریز سخت شد/ تلکیف صعود به دیدار برگشت کشید

در نخستین جدال تیم‌های ایرانی در یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان آسیا، تیم تراکتور با شکست سنگین مواجه شد.

اولسبلنگاه ماسال

عکس/ اولسبلنگاه، دهکده‌ای رویایی در ایران

در گیلان کوهستان‌ها و ییلاقات و روستاهایی بی‌بدیلی است که نظیر آن را در کمتر جایی می‌توان مشاهده کرد. دهکده « اُلَسَبِلَنگا» در ماسال گیلان یکی از دیدنی‌ترین ییلاقات این دیار است که در فاصله حدود ۲۵ کیلومتری شمال غرب این شهرستان و در ارتفاعات کوه‌های تالش قرار دارد.

تجمع کارگران کارخانه ی چوکا (2)
عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس:

کارخانه‌ی چوکا در آستانه تعطیلی است / چوکا قربانی سیاست های غلط دولت

کارگران کارخانه چوکا برای دومین بار در سال جاری اعتراض خود را به عدم پرداخت حقوق معوقه خویش نشان دادند، اعتراضاتی که حواشی همچون درگیری کارگران با مسئولان اداری کارخانه را در پی داشت.

غلامحسین آصفی 1
پس از اهدای زمین برای مدرسه :

پدر شهید و خیر تالشی درگذشت

پدر شهید که باشی کافیست دلتنگ فرزند شوی آنگاه دلت کربلای دیگر می شود ! تمام دنیا را هم بدهند دیگر قرار نخواهی داشت.

جانستان-کابلستان
معرفی کتاب؛

دربی پرسپولیس-تاج در افغانستان!

تا چند ساعت بعد قرار است بازی پرسپولیس و استقلال به صورت زنده پخش شود. بحث‌ها شبیه به داخل استادیوم داغ داغ است. پیرمــردانی ریـش سپید نشسته‌اند و راجع به تاج و پرسپولیس رجز می‌خوانند!

شجونی
حجت‌الاسلام شجونی:

رضا خان غلطی را که فائزه کرده جرأت نکرد انجام دهد

عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز گفت به حوزه قضایی باید گفت: "شما تخم‌مرغ‌دزدها را خوب می‌گیرید اما شتردزدها را نمی‌گیرید اینها دانه‌درشتهای این مملکت هستند که این غلطها را می‌کنند، چهارتا دانه‌درشت را بگیرید و مردم را به این انقلاب امیدوار کنید".

تجمع کارگران کارخانه ی چوکا (2)
وعده و وعیدها کارساز نبود؛

کارگران چوکا باز هم تجمع کردند + تصاویر

کارگران کارخانه‌ی ‌چوکا برای سومین بار در سال جاری و عدم تحقق وعده ی مسئولان کارخانه و مسئولان سیاسی شهرستان رضوانشهر و استان گیلان تجمع اعتراضی برگزار کردند.

فائزه هاشمی 1
همهd اظهارات و اقدامات شاذ فائزه هاشمی؛

از ساماندهی اغتشاشات تا تلاش برای بیان عنوان آقای خمینی بجای امام خمینی!/ این زن به دنبال چیست؟

کارنامه‌ی فائزه هاشمی پر از اظهارات شاذ و رفتارهای هنجار شکنانه در طول دو دهه گذشته است؛ فائزه این روزها با حضور در محفل بهائیان اقدام به انتشار عکس خود با یکی از سران بهائیت کرده است؛

جک لو

وزیر خزانه‌داری آمریکا: مهم است ایران بداند که تحریم‌های غیرهسته‌ای پابرجاست

وزیر خزانه‌داری آمریکا در نشستی بار دیگر تأکید کرد که تحریم‌های غیرهسته‌ای علیه ایران کماکان پابرجاست.

حادثه

قاتل با کنجکاوی زن همسایه لو رفت!

مرد جوان که دوست خود را به قتل رسانده بود، هنگامی که خواست جسد را از خانه بیرون کند با پلیس بازی زن همسایه مواجه شد و لو رفت.

کاریکاتور/ دستاورد برجام ! !

شبکه اطلاع رسانی فتن کاریکاتور دستاورد برجام را منتشر کرد.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

مهندس كورش پا ك بین فرزند آستارا بهترین گزینه بعنوان شهردار آستارا

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:شنبه 11 اردیبهشت 1395-05:51 ب.ظ

مهندس كورش پا ك بین فرزند آستارا  بهترین گزینه بعنوان شهردار آستارا  بنابر سنجی ها در بین مردم شهر استارا
astaranews1.ir
http://www.axgig.com/images/73874607839077517675.jpg
مهندس كورش پاك بین  متولد  1350 كارشناس ارشد شیمی از داشنگاه صنعت نفت و شاغل در صنایع پتروشیمی با بیش 18 سال سابقه كار در بخشهای مختلف عملیاتی  و مدیریتی و اجرایی و سوابق متعدد ی در بخش مدیریت ایمنی ، بهداست ، محیط زیست و مدیریت بحران در صنعت پتروشیمی و پژوهشگاه نفت را دارا می باشد  و همچنین تجربه كافی در استقرار و ساماندهی سیتمهای مدیریت یكژارچه در شركت های مختلف و از جمله صنایع شركت صنایع نفت دارم متولد تهران ساكن آستارا  و خانم بنده از آباد پورها می باشد و من در دوره قبلی شورا در آستارا كاندیدا شده بودم ودر انتخابات دوره قبل در تهران كاندیدا شدم و نزدیك شش هزار رای اورده و وابسته به هیچ حزب و جناحی نیست.

سوابق اجرائی : مهندس كورش پا ك بین

1- رئیس ایمنی و آتش نشانی در پتروشیمی بسپاران بندرامام

2- عضو کمیته تحقیق و تفحص اداره ایمنی در بخش حوادث صنعتی در صنایع پتروشیمی

3- مسئول اجرائی پروزه های نیمه صنعتی (پایلوتی ) در پژوهشگاه صنعت نفت

4- سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و مدرس دانشگاه علمی و کاربردی

5- مدیر در امور ایمنی ، بهداشت ، محیط زیست و مدیریت بحران در پتروشیمی نوری ( برزویه )

6- دارای سابق در پروژه های عملیاتی مختلف در صنایع پتروشیمی از جمله:

بهینه سازی سوخت گازوئیل در پژوهشگاه صنعت نفت ، تهیه بنزین از متانول بصورت پایلوتی در پژوهشگاه صنعت نفت ، اجراء پایلوتی پروژه هیرات در پژوهشگاه صنعت نفت  ، تاسیس واحد شیرین سازی گوگرد در پتروشیمی نوری ، ساخت و احداث مخازن هیدروکربوری ، و تاسیس واحد ام تی بی ای در پتروشیمی بندر امام و .....

7- دارای چندین مقاله علمی در سطح کشور در زمینه مهندسی شیمی و مدیریت ایمنی

8- مدرس در زمینه مدیریت ایمنی و مدیریت بحران در صنعت نفت

9- داری مدرک سرممیزی سیستمهای مدیریت یکپارچه  از شرکت اروی توف آلمان

10- داری مدرک استقرار سیستم مدیریت ایمنی فرآیندی از شرکت ایرکا از آفریقای جنوبی 

بهترین گزینه برای تصدی شهرداری استارا می باشد .
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

خلیج فارس

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:جمعه 10 اردیبهشت 1395-02:43 ب.ظ

روز ملی خلیج فارس، ابتکار نکویی است که در سال 80 شکل گرفته تا مناسبتی باشد برای پاسداشت تاریخ و تمدن خلیج فارس و نام تاریخی آب های جنوب سرزمین ایران.

این نامگذاری بعد از آن صورت گرفت که برخی کشورهای عربی با عناد نسبت به تاریخ، در صدد تحریف نام خلیج فارس برآمدند و جاهلانه و متعصبانه چشم بر هزاران سند تاریخی بستند تا ثابت کنند "دوران جاهلیت" می تواند در هزاره سوم هم استمرار یابد.

این اما تنها یک سوی ماجراست و طرف دیگر قصه خلیج فارس، مهم تر از تلاش چند کشور عربی برای تحریف تاریخ و جغرافیاست.

اگر امروز کشورهای عربی به خود جرأت می دهند که متوهمانه وارد فاز تقابل با تاریخ شوند و آن را به نفع امیال خویش تحریف کنند و در دنیای علم محور کنونی از بابت این تحریف، احساس خجالت هم به ایشان دست ندهد به دلیل آن است که از رهگذر همین خلیج فارس توانسته اند به ثروتی دست یابند که اجدادشان حتی درخواب و رویا هم نمی توانستند تصورش را هم بکنند.

آنها به اندازه ای از آب خلیج فارس کره گرفته اند که آن را ملک طلق خود بپندارند و از همین رو به خود اجازه بدهند هر رفتاری با این آبراه انجام دهند: از تحریف نام تا ساخت جزایر مصنوعی ولو به بهای آسیب به اکوسیستم آن!

خلیج فارس، خلیج فارس بوده و هست و خواهد بود ولی تنها وظیفه ما در قبال آن، برگزاری آیین های ملی و نگارش مقالات و راه اندازی نمایشگاه و... نیست بلکه باورمندان به نام خلیج فارس نیز باید بتوانند بسیار بیشتر از مدعیان تازه به دوران رسیده از خلیج زیبا و جاودانه فارس، بهره مند شوند.

چه سود که ما از بامداد تا شامگاه از خلیج فارس سخن بگوییم ولی ساحل نشین ایرانی، حسرت زندگی ساکنان جنوب خلیج فارس را بخورد و برای کارگری بدان سوی آبها برود؟!

خلیج فارس، خلیج فارس بوده و هست و خواهد بود ولی آیا باعث شرمساری ملی نیست که واردات و صاردات ما از خلیج فارس، از طریق بنادر کشور تازه تأسیسی به نام امارات متحده عربی انجام شود؟

خلیج فارس، خلیج فارس بوده و هست و خواهد بود ولی این غم را باید به کجا برد که دوبی در جنوب خلیج فارس، می شود یکی از 3 مقصد اصلی گردشگران ایرانی و سواحل شمالی خلیج فارس ضرب المثل فقر و محرومیت می شوند؟

به قول ترک ها "کج بنشینیم و درست حرف بزنیم". اگر همین فردا همه شیوخ بیانیه بدهند که «ایهاالناس! ما به اشتباه خود پی بردیم؛ نام این خلیج، "خلیج فارس" است.» آیا مشکل ما حل است؟ بله! مشکلی به نام "مواجهه با یک جهالت عنادورزانه با تاریخ و چغرافیا" حل می شود که البته بسیار هم خوب است اما همان گونه که گفته شد، این بخشی از ماجراست و مهم تر از آن، برتری سیاسی و اقتصادی ایران در منطقه خلیج فارس است که البته تحققش چندان سخت نیست.

اگر جنوب خلیج فارس ، در سال های اخیر بر و رویی یافته، به خاطر آن است که کشورهای عربی ثابت کرده اند رقص عربی در شکاف اختلافات بین المللی را خوب بلدند و در ماهیگیری از آبهای آلوده استعدادی شگرف دارند.

به عنوان مثال ، اگر بحث تحریم ها مطرح نبود، چه نیازی به هزاران شرکت واسطه در امارات بود تا هم از واردات ایران سود کنند و هم از صادرات ما؟!

تراز تجاری ایران و امارات تا قبل از برجام، 10 میلیارد دلار به نفع طرف مقابل است و این در حالی است که با بزرگ ترین غول های اقتصادی دنیا هم چنین تراز تجاری منفی و رقت انگیزی نداریم. بدیهی است که اگر با بهبود شرایط بین المللی، امارات از میان ایران و شرکای تجاری واقعی اش حذف شود، شیوخ امارات، میلیاردها دلار را به نفع ایرانیان از دست خواهند داد که ارقام نجومی و حیرت آوری است.

پاسداشت نام خلیج فارس، وظیفه فرد فرد همه ما ایرانیان است اما رسالت بزرگ تر و تاریخی را سیاستگذاران و مسئولان کشور بر عهده دارند تا موانع عمده بر سر راه توسعه خلیج فارس و به تبع آن کل کشور را از راه بردارند.

در چنان صورتی، معادله جنوب و شمال خلیج فارس، در کوتاه مدت معکوس خواهد شد و کسانی که امروز با پشتوانه دلارهای بادآورده با تکبر، نام خلیج فارس را تحریف می کنند، در نامیدن آن به خلیج ع ر ب ی، صدایشان خواهد لرزید و نهایتاً با فروکش کردن "باد" شان، در مقابل واقعیت های تاریخی، سر تسلیم فرود خواهند آورد.

همه چیز به خود ما بستگی دارد،به تدبیرمان و به عقلانیت مان.  زهرا اسدی  مدیر  وبلاگ خلیج فارس

با آروزی تاسیس استان خلیج فارس به مركزیت جزایز تبب بزرگ و كوچك   زهرا اسدی  http://irannews10.mihanblog.com/

وبلاگ تخصصی خیلج فارس ایران http://irannews10.mihanblog.com/
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

انتخابات مجلس درشهرستان آستارا چهل سال بعد در چنین روزی(طنر انتخاباتی آستارا ) !!!نوشته دكتر محمد علی هالو

نویسنده :لوندویل نیوز
تاریخ:جمعه 10 اردیبهشت 1395-02:42 ب.ظانتخابات مجلس درشهرستان آستارا چهل  سال بعد در چنین روزی(طنر انتخاباتی آستارا ) !!!نوشته دكتر محمد علی  هالو

 

40 سال بعد رئیس هیأت نظارت برانتخابات آستارا  اعلام کرد : "امسال دیگر واقعا دیگر با هیچکس شوخی نداریم وهرکس این دوره تبلیغات پیش از موعد نماید با وی برخورد می شود .(ایشان چندبار هم قسم حضرت عباس خوردند اما در مورد علت مماشات با تخلفات عدیده انتخاباتی در 10 دوره قبل سکوت کردند !

 

 

40 سال بعد درغلامرضا و شاپور  اعلام کرد که بدلیل کهولت سن قادر به حضور در انتخابات آستارا  و ادامه خدمتگزاری! نیست و از یکی از نوه های خود حمایت خواهد کرد.

 

40 سال بعد در چنین روزی بالاخره برگزار کنندگان انتخابات اعلام کردند : " با انجام تحقیقات بسیار پیچیده ای متوجه شدند که در این 10 دوره افرادی توانسته بودند مهر شناسنامه ها را پاک کرده و تکراری رای بدهند ! برگزارکنندگان محترم انتخابات قول داده اند در دوره بعد از جوهر مخصوصی استفاده کنند که قابل پاک شدن نباشد .اما بدلیل نبود امکانات ، این دوره همچنان با جوهر قبلی برگزار میشود !

 

40 سال بعد دردهمین تست و بررسی انتخابات رایانه ای اجرا شد و وزیر کشور قول مساعد داده در چند دوره بعد ، 50 درصد انتخابات کشور بصورت رایانه ای برگزار شود تا امکان تقلب نباشد !

 

40 سال بعد بعضی از کاندیداها هر رای را به مبلغ 400 میلیارد ریال پیش خرید کرده و گفته میشود این مبلغ در روز رای گیری افزایش یابد .

 

40 سال بعد در دكترعسگر غنی  صدمین کتاب خود را با عنوان "مدرسه سازی در کره ماه" را به چاپ رساند که بزودی در دسترس عموم قرار میگیرد ! دكتر غنی  هفته قبل یک مدرسه در یکی از سیارات دوردست برای آدمهای فضایی ساخت !و موشك سفیر امید جدید در كره مریخ رو نمایی كرد /

 

40 سال بعد مقرر شد صندوق ویزنه اولین صندوقی باشد که شمارش می شود تا دیگر حرف و حدیثی درمورد شمارش آرا در تالش نباشد !و قرار شد ویزنه و بخش حویق ولیسارافرادی  هركس در آستارا  رای بدهند  رایانه ایشان قطع  شود و محاكمه شوند و یك كمیسیون در نظارت برای این كار در نظر گرفته شده است .شایعات مبنی بر الحاق  حویق و لیسار به آستارا است  .با این كار فرمانداری ویزه تاسیس خواهد شد /

 

40 سال بعد در صفر نعیمی و فرهاد دلق پوش  بدلیل فعالیت 40 ساله انتخاباتی خود در آستارا  یکی از مطرح ترین کاندیداهای انتخابات آستارا است و ولی داداشی نماینده دوره دهم آستارا كه با حمایت  صفر و فرهاد و فرداد  و مهر آور نماینده شده بود دوره یازدهم رد صلاحیت شده بود  در صدد اتلاف با صفر و فرهاد هستند  و گفته میشود نوه شاپور مرحبا  را بشدت شکست خواهد داد و انتقام خود را از پدربزرگش خواهد گرفت!

 

 

40 سال بعد در چنین روزی بالاخره فرهاد دلق پوش و شاپور مرحبا  و صفر نعیمی  و فرداد پور امن و محمد زاده و  توانست تاییدیه خود را دریافت کند اما گویا این تاییدیه توسط نوادگان وی دریافت شده و لذا قابل استفاده نیست !

 

40 سال بعد سخاوت سیلمان نزاد  که مجموعا سابقه دهها  دوره حضور در انتخابات را دارد و جمعا حدود 10 هزار رای کسب کرده است اعلام کرده که حاضر به اجماع بوده و کناره گیری می کند !

 

 

40 سال بعد مهندس غلیر ضا نعمتی  اعلام کرد که دیگر از طریق تلفن و تلگرام  تبلیغ نخواهد کرد و باتوجه به اینکه همه مردم آستارا  اینترنت پرسرعت دارند از طریق ویدئو کنفرانس و ایمیل از اقدام به تبلیغات انتخاباتی می کند !

 

 

40 سال بعد بالاخره با انتصاب آیت الله پور واجد  بعنوان امام جمعه آستارا  ( پسر آیت الله پورواجد  بعداز سالها  یك امام جمعه بومی  امام جمعه شد و انتصاب محسن توشه  به ریاست تعاون استان موافقت شد و طبق مصوبه هیات دولت دیگر  ریس اداره  تعاون غیر سیاسی   اعلام شد و قرار شد یك روز بعداز  انتخابات دیگر ریس اداره تعاون و كار عزل نشود.

 

40 سال بعد آرمین ساسا نیان  به ریاست فیفا منصوب شد و اعلام کرد که قصد کاندیداتوری در آستارا  را نداشته و ندارد . گفتنی است وی 40 سال بود که ریاست کمیته انضباطی فوتبال ایران را برعهده داشت و در طی این مدت اصلا تلفن همراه خود را خاموش نکرده است !وی در دوره نهم نمایندگی آستارا ریس اداره ورزش آستارا بود كه یك رزو بعداز انتخابات  عزل شد .

 

 

 

40 سال بعد نوه  حجت الاسلام  علی  مظفر زاده خواهر زاده دكتر هالو  که از 2 سال پیش فعالیت های انتخاباتی خود را آغاز کرده بود گفته بعد از شرکت در نماز جمعه لبنان تصمیم قطعی خود را برای شرکت در انتخابات آستارا  اعلام خواهد کرد.

 

40 سال بعد در  خانم  x  با انتقاد از دولت نوزدهم ! گفته که اگر زنان و اصلاح طلبان از من حمایت کنند با 85 درصد آرا به مجلس خواهم رفت.

 

40 سال بعد کاندیداها در مجالس ترحیم شرکت نمیکنند و هیچ پیام تسلیتی نمیفرستند،بلکه آنان در ستاد خود برای اموات احسان میدهند و گاهی برای اموات وبلاگ میزنند !! و به تازگی  كه دكتر محمد علی هالو با همكاری  نوه اش  تلویزیون محلی تاسیس نموده آگهی می دهند   لازم به توضیح است بعداز چهل سال  ورزات ارشاد و صدا و سیما به دكتر هالو و فرزندش بعداز  نتوانستند روز نامه و سایت  و صدا وس یما مجوز بگیرند  و دكتر هالو  كه بعلت اعتراض  به كانادا رفته تابعیت دو گانه كانادا گرفته   بعداز زرایزنی دولت و سفارت كانادا  كه دولت موافقت نمود بعداز چهل سال مجوز درد نیوز و ابادگران شمال و تلویزیون   آستارا را به نوه دكتر هالو   كه قطع نخاع  و كلا مرد نیست بدهند .

 

چهل سال بعد در چنین روزی شورای نگهبان تمام 65 نفر کاندیدای حوزه  آستارا  را تایید کرد تا مشارکت عمومی افزایش یابد ! گفتنی است هر65 کاندیدا دارای مدرک فوق دکترا هستند .

 

40 سال بعد یکی از نوادگان دكتر هالو  وبلاگ  و سایت درد نیوز پدربزرگش را مجددا راه اندازی کرده است و به افشای ماجراهای چهل سال قبل پرداخت !بنابر اعلام خبرنگاران بدون مرز سازمان ملل  دكتر هالو بعداز سالها نویسندگی و خبرنگاری و وبلاگ نویس و در عالم

رسانه و فعالیت حقوق بشر ی و محیط زیستی و فیلم سازی در كشور كانادا در غم تنهایی و بدون پول حقوق اش از طرف وزارت دفاع بخاطر پناهندگی قطع شده بود جان به جان آفرین گفت  و دولت ایران اجازه حمل جنازه دكتر هالو به ایران را نمی دهد و تاكنون هزاران نفر از مقامات سیاسی جهان از جمله دبیر كل سازمان ملل  و ریس جمهور

آمریكا درخواست ایشان را به  مهندس محمدرضا هالو تسلیت گفتند........    در مصاحبه آخر دكتر هالو  گفته بود من ایران را دوست داشتم اگر در روطنم می ماندم چهل سال پیش اعدام می شدم یا در تبعید یا زندان مادام العمر مرده بودم .....

 

در چنین روزی وبلاگ دكتر هالو و سایت درد نیوز و آستارا نیوز  دكتر هالو كه از كانادا مدیریت می شود توسط دكتر هالو و پسران  برای صدمین بار فیلتر شد و آدرس جدید آن به astarat.mihanblog.com     سایت dardnews.ir   و   irannews3.ir  و astaranews1.ir  و astaranews.com تغییر کرد !

 

40 سال بعد در چنین روزی .... بقیه رو شما بگید !


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 
Admin Logo
themebox Logoشبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic